Šablona diplomky modifikovaná podle doporučení na herout.net

Adam Herout 12261be4e6 A few minor corrections of text 2 years ago
images b2ce374c1b Added telephone placeholder - TODO-smartphone.pdf 2 years ago
template-fig 36564193d4 Initial version - quite ready 2 years ago
.gitignore 75d4cdd401 Initial commit 2 years ago
README.md 3629e4a52f Záznam do historie verzí v README.md 2 years ago
czechiso.bst 36564193d4 Initial version - quite ready 2 years ago
diplomka-01-chapters.tex 12261be4e6 A few minor corrections of text 2 years ago
diplomka-20-bibliography.bib 36564193d4 Initial version - quite ready 2 years ago
diplomka-30-appendices.tex 36564193d4 Initial version - quite ready 2 years ago
diplomka.tex 04ca3a3077 Added the Checklist chapter 2 years ago
englishiso.bst 36564193d4 Initial version - quite ready 2 years ago
fitthesis.cls 36564193d4 Initial version - quite ready 2 years ago

README.md

Modifikovaná šablona BP/DP FIT VUT v Brně

Poučení

Modifikovaná šablona byla vytvořena z oficiální šablony obohacením o rady pro pisatele diplomek dříve zveřejněné na blogu herout.net v naději, že bude studentům užitečná. Není oficiálním dokumentem ani šablonou FIT VUT v Brně a může být zastaralá či nesprávná (byť se autor snaží, aby nebyla).

Použijte na vlastní nebezpečí a vždy dbejte oficiálních pokynů zveřejněných na stránkách FIT VUT v Brně a pokynů vedoucího vaší diplomové práce.

Historie verzí

2018-01-26

Zapracovány připomínky kolegů - testerů

2018-01-22

Výchozí verze