#20 Front: vyhledávání videí

Closed
opened 2 years ago by xkudla15 · 1 comments

Stačí jednoduchý SQL dotaz. Implemetovat nebo dát pryč!

Stačí jednoduchý SQL dotaz. Implemetovat nebo dát pryč!
Vladan Kudláč commented 2 years ago
Collaborator

Vyřešeno v 39277115de

Vyřešeno v https://git.fit.vutbr.cz/szoke/Prednasky.com/commit/39277115def08122620ae201b83098c187b6737e
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No assignee
1 Participants
Loading...
Cancel
Save
There is no content yet.