#22 Admin: Přepracovat obrazovku "Nahrát video"

Closed
opened 2 years ago by xkudla15 · 2 comments

Na obrazovku "Nahrát video" umístit 2 možnosti:

  • nahrát z disku
  • nahrát z YouTube URL
Na obrazovku "Nahrát video" umístit 2 možnosti: - nahrát z disku - nahrát z YouTube URL
Vladan Kudláč commented 2 years ago
Collaborator

Po nahrání videa pomocí session zobrazit hlášku o úspěšném nahrání na stránce s editaci videa.

Po nahrání videa pomocí session zobrazit hlášku o úspěšném nahrání na stránce s editaci videa.
Vladan Kudláč commented 2 years ago
Collaborator

Vyřešeno v 1e4d324af6

Vyřešeno v https://git.fit.vutbr.cz/szoke/Prednasky.com/commit/1e4d324af629c2a7d29ef5d95f82e44d58215373
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No assignee
1 Participants
Loading...
Cancel
Save
There is no content yet.