Admin: Přepracovat obrazovku "Nahrát video" #22

Closed
opened 4 years ago by Ghost · 2 comments
Ghost commented 4 years ago

Na obrazovku "Nahrát video" umístit 2 možnosti:

  • nahrát z disku
  • nahrát z YouTube URL
Na obrazovku "Nahrát video" umístit 2 možnosti: - nahrát z disku - nahrát z YouTube URL
Poster

Po nahrání videa pomocí session zobrazit hlášku o úspěšném nahrání na stránce s editaci videa.

Po nahrání videa pomocí session zobrazit hlášku o úspěšném nahrání na stránce s editaci videa.
Poster

Vyřešeno v 1e4d324af6

Vyřešeno v https://git.fit.vutbr.cz/szoke/Prednasky.com/commit/1e4d324af629c2a7d29ef5d95f82e44d58215373
Ghost closed this issue 4 years ago
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: szoke/Prednasky.com#22
Loading…
There is no content yet.