Admin: Vylepšit překlady #23

Closed
opened 4 years ago by Ghost · 1 comments
Ghost commented 4 years ago
  • Seznam videí: Vytvořit nové video -> Sestřihat video
  • Viditelnost videa: po přihlášení -> po přihlášení CAS
  • Záložky videí: Koncepty -> Neveřejné
- Seznam videí: _Vytvořit nové video_ -> _Sestřihat video_ - Viditelnost videa: _po přihlášení_ -> _po přihlášení CAS_ - Záložky videí: _Koncepty_ -> _Neveřejné_
Poster

Vyřešeno v 8269103ba8

Vyřešeno v https://git.fit.vutbr.cz/szoke/Prednasky.com/commit/8269103ba8026da6a4fec4235837db8414c61c2b
Ghost closed this issue 4 years ago
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: szoke/Prednasky.com#23
Loading…
There is no content yet.