#27 Namísto uživatelských rolí přiřadit video k uživateli

Closed
opened 2 years ago by xkudla15 · 1 comments

přiřadit video k uživateli, kašlat na role -> zrušit select "Vyberte kurz" ve zveřejněných videích, namísto toho mít u datagridu sloupce "Kategorie", "Semestr", "Kurz", a umožnit filtrovat podle možností ve sloupci

přiřadit video k uživateli, kašlat na role -> zrušit select "Vyberte kurz" ve zveřejněných videích, namísto toho mít u datagridu sloupce "Kategorie", "Semestr", "Kurz", a umožnit filtrovat podle možností ve sloupci
Vladan Kudláč commented 2 years ago
Collaborator

Vyřešeno v 46eab84d73

Vyřešeno v https://git.fit.vutbr.cz/szoke/Prednasky.com/commit/46eab84d73f662e1b0712af30a0b3482686293c3
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No assignee
1 Participants
Loading...
Cancel
Save
There is no content yet.