#7 Zobrazení tokenů uživatele

Closed
opened 2 years ago by xkudla15 · 1 comments

Token není přiřazen uživateli, ale k videu.

  1. Zjistit která všechna videa může uživatel spravovat
  2. K zjištěným videům najít tokeny
Token není přiřazen uživateli, ale k videu. 1. Zjistit která všechna videa může uživatel spravovat 2. K zjištěným videům najít tokeny
Vladan Kudláč commented 2 years ago
Collaborator

Implementováno v 5aa866873f

Implementováno v https://git.fit.vutbr.cz/szoke/Prednasky.com/commit/5aa866873fb29695773c53e0b0ab52eba167e7c3
Sign in to join this conversation.
Loading...
Cancel
Save
There is no content yet.