Uzavřené testování

Nutné odladit systém pro uzavřený test s vybranými učiteli.

2018-07-31   100% Completed