• 2018-07-31 0 Open 8 Closed Updated 2 weeks 2 days ago

    Nutné odladit systém pro uzavřený test s vybranými učiteli.