Otázky
Vladan Kudláč edited this page 2 years ago

Jak bude systém používat, jeho use case

Očekává u souborů a videí, které nahraje v editoru videí, že se uloží na pool pro další použití? A to včetně videí z odkazu na YouTube?? To stejné titulky a prezentace

možná budou chctít editaci videa upravit dodatečně

co by chtěl v menu